Začarovaný kruh na ul. Pri Studničke

Na podnety obyvateľov som od minulého roka iniciovala niekoľko podnetov na Výbore mestskej časti ale aj uznesení na Mestskej rade a na Mestskom zastupiteľstve v Nitre, aby mesto začalo opätovne konať v procese prevzatia ciest a chodníkov na ul. Pri Studničke do správy a tak aby bolo obyvateľom na tejto ulici zabezpečovaná správa, čistenie a zimná údržba mestom Nitra. Avšak situácia sa dostala do začarovaného kruhu. Veď posúďte sami.

Vysporiadanie_PriStudnicke_30.9.2020
.pdf
PDF • 1.40MBAktuálne