To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Pôsobím ako odborná garantka sociálnych služieb v o.z. EFFETA, v ktorom pracujem od jej založenia. S nepočujúcimi som vyrastala a profesne sa im aj venujem. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre som pôsobila desať rokov. Vydala som viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Som autorkou celoslovenskej kampane “Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli” a držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos. Spolupracovala som a aktívne spolupracujem na tvorbe viacerých programov a legislatívnych návrhov určených pre ľudí so zdravotným postihnutím na národnej aj európskej úrovni spolu s Janou Žitňanskou. Pri tejto službe som sa naučila citlivo vnímať potreby ľudí okolo seba. Uvedomila som si, že ľudí treba počúvať, porozumieť im a nájsť riešenia pre ich lepší život. To bola moja motivácia, prečo som sa začala verejne angažovať. Najprv ako občianska aktivistka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, potom ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre túto oblasť. Tam som mohla veci komentovať a pripomienkovať. Avšak až keď som sa stala komunálnou poslankyňou, mohla som začať veci verejné aj meniť. Meniť k lepšiemu. A o to sa neustále snažím. Aby sa na potreby ľudí nezabúdalo nielen v meste, v ktorom žijem, ale na celom Slovensku.