To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Pôsobím ako odborná garantka sociálnych služieb v o.z. EFFETA, v ktorom pracujem od jej založenia. S nepočujúcimi som vyrastala a profesne sa im aj venujem. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre som pôsobila desať rokov. Vydala som viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Som autorkou celoslovenskej kampane “Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli” a držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos. Spolupracovala som a aktívne spolupracujem na tvorbe viacerých programov a legislatívnych návrhov určených pre ľudí so zdravotným postihnutím na národnej aj európskej úrovni spolu s Janou Žitňanskou. Pri tejto službe som sa naučila citlivo vnímať potreby ľudí okolo seba. Uvedomila som si, že ľudí treba počúvať, porozumieť im a nájsť riešenia pre ich lepší život. To bola moja motivácia, prečo som sa začala verejne angažovať. Najprv ako občianska aktivistka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, potom ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre túto oblasť. Tam som mohla veci komentovať a pripomienkovať. Avšak až keď som sa stala komunálnou poslankyňou, mohla som začať veci verejné aj meniť. Meniť k lepšiemu. A o to sa neustále snažím. Aby sa na potreby ľudí nezabúdalo nielen v meste, v ktorom žijem, ale na celom Slovensku.