top of page

Anku poznám ako neúnavnú a obetavú bojovníčku za lepší život osôb so zdravotným postihnutím. Bola to práve ona, ktorá ma priviedla k tejto téme a aj vďaka nej vznikli mnohé návrhy na zmenu legislatívy. Je to odborníčka nielen na problematiku potrieb osôb so sluchovým postihnutím, s ktorými spolupracuje už veľmi dlho, ale aj ďalších zdravotných postihnutí. Anka v uplynulých rokoch pomohla mnohým rodinám detí so zdravotným postihnutím odbornými radami a usmernením. Jej prítomnosť v slovenskej politike je už dnes veľkým prínosom a jej pôsobenie je obrovským plusom nielen pre konkrétnych ľudí ale celú našu spoločnosť. Ak jej dáte svoj hlas, verím, že Vašu dôveru nesklame a že si budete rozumieť.

 

JANA ŽITŇANSKÁ

Poslankyňa Európskeho parlamentu

 

 

Anku poznám už niekoľko rokov. Stretli sme sa pri aktivitách spoločného záujmu – pomáhať ľuďom sa zdravotným znevýhodnením zaradiť sa plnohodnotne do zdravšej populácie. Anku vnímam ako mladú, čestnú, veľmi sympatickú, ambicióznu osobnosť, ktorú neuspokojujú len prejavy empatie a solidarity, ale svojou odbornosťou vstupuje do celospoločenských aktivít a do verejného života s cieľom hľadať cesty k zlepšeniu každodenného života všetkých ľudí a vytvárať priaznivé spoločenské prostredie aj pre  ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami. Vie kvalifikovane presadzovať tvorbu podmienok pre možnosť uplatňovania si ľudských práv všetkými občanmi, vrátane osôb s určitými obmedzeniami v pohyblivosti, v orientácii, či komunikácii. Teším sa na spoluprácu.

 

MÁRIA ORGONÁŠOVÁ

lekárka, t.č. čestná prezidentka a štatutárna zástupkyňa Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, držiteľka štátneho vyznamenania „Pribinov kríž III. st.“

 

 

 

Anka je priama a odvážna mladá žena. Už má plné zuby politikov, ktorí sledujú len svoje vlastné záujmy a kašlú na ostatných. Preto sa rozhodla vniesť do politiky čerstvý vietor. Poznám ju ako výbornú odborníčku v sociálnej oblasti, ktorá vie nielen pomenovať problémy, ale dokáže navrhnúť aj riešenia. Viem, že nie je len štatistkou, ale aktívnou poslankyňou. Držím jej palce, lebo na to má. 

 

HELENA WOLEKOVÁ

Ministerka práce a sociálnych vecí SR v rokoch 1991 – 1992

Správkyňa nadácie SOCIA a hovorkyňa nezávislej platformy SocioFórum

Držiteľka štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra II. triedy

 

 

 

Anna dlho bojuje za ľudské práva a dôstojnosť ľudí so zdravotným postihnutím. Vždy podporovala rovnosť a rešpekt u tých, ktorým osud neprial. Dlhodobo sa snaží, aby nežili títo ľudia v inštitúciách, ale v kruhu svojich najbližších, pokiaľ je to možné. V regionálnej politike je dôležitá pre zlepšenie vzťahov medzi zdravými a zdravotne postihnutými. To im vzájomne umožní uvidieť svetlo a nádej pre lepší a plnohodnotnejší život.

 

CYRIL AXELROD

Hluchoslepý kňaz, misionár na piatich kontinentoch, Dr.h.c. (doktor honoris kauza)

 

 

Aničku poznám ako ambicióznu, vzdelanú, kultivovanú, aktívnu, argumentačne pohotovú a zanietenú v sociálnej sfére, ale aj v oblasti kultúry. Vždy oplýva úžasnou energiou pri presadzovaní mnohých zaujímavých, užitočných projektov. Vedieť, chcieť a môcť sú tri základné neoddeliteľné predpoklady pri realizácii všetkých dobrých zámerov. Ona vie - má víziu a chce ju realizovať. Či bude môcť, závisí od nás voličov. Môže byť našou nádejou. Dajme jej šancu, dajme jej dôveru. 

 

EVA HLAVÁČOVÁ

Členka Divadla Andreja Bagara v Nitre

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre v rokoch 1994 - 2010

bottom of page