Na ochranu pred COVID-19 majú právo aj poskytovatelia ambulantných a terénnych sociálnych služieb


Aktuálne