Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2018-2023


Po roku, ako som pripomienkovala a navrhla prepracovať Koncepciu rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, sme na Zastupiteľstve NSK schválili jeho lepšiu a konkrétnejšiu verziu. Bolo mi cťou sa na tomto dodatku spolu s odborníkmi aktívne podieľať. Teším sa na výsledky s cieľom zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre tých, ktorí to v našom kraji potrebujú.

Aktuálne