PROGRAM ZMENY - sociálna politika v meste Nitra

Čo chceme v Nitre v sociálnej oblasti dosiahnuť? Toto sú moje návrhy a vízie Programu ZMENY v sociálnej oblasti pre mesto Nitra na roky 2018 - 2022.

Aktuálne