Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitra na roky 2019 – 2022


V Nitre žije odhadom 600 ľudí bez domova. Preto som v Nitre iniciovala a spolupracovala na tvorbe Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitra na roky 2019 – 2022.

Aktuálne